LASERSKO SKIDANJE DIOPTRIJE
– cijena-

Pregled za lasersko skidanje dioptrije
750,00 kn(*oba oka)

Pentacam analiza rožnice
600,00 kn (*oba oka)

Lasersko skidanje dioptrije – PRK
4.500,00 kn (*jedno oko)

Lasersko skidanje dioptrije – LASIK standardni
6.000,00 kn (*jedno oko)

Lasersko skidanje dioptrije – ALL LASER
9.000,00 kn (*jedno oko)